Werkwijze

Consulten

Een dieetadvies is maatwerk. Om uw wensen en doelen concreet te maken besteed ik in het eerste consult aandacht aan uw huidige eetgewoonten, uw medische achtergrond, en beweegpatroon. Dit gesprek duurt ongeveer 60 minuten. Uw persoonlijk behandelplan wordt hierna uitgewerkt. Dit neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

In de vervolgconsulten evalueer ik samen met u uw doelen en bespreken we of die bijgesteld moeten worden. Deze consulten duren ongeveer 30 minuten. Ook is een meetmoment mogelijk als dit passend is bij uw doelen. Tijdens het consult is het mogelijk om te wandelen als uw gezondheid
dit toelaat. Huisbezoeken zijn mogelijk, alleen als dit geïndiceerd is
door de huisarts.

Online advies

Woont u niet in de buurt of geeft u de voorkeur aan telefonische en/of
online consulten of een combinatie van face-to-face en telefonisch/online consulten, dan is dit mogelijk.

Dieetadvisering ketenzorg

De praktijk heeft zorgcontracten met zorggroepen. (Zorggroepen zijn organisaties die met zorgverzekeraars contracten sluiten om de chronische zorg te co├Ârdineren en uit te voeren met als doelstelling de kwaliteit van zorg te verbeteren.) Onder de ketenzorg vallen veelal: begeleiding bij diabetes, verhoogd risico op hart en vaatziekten, secundaire preventie hart en vaatziekten, astma en COPD.

Met en zonder verwijsbrief welkom

Bij de meeste verzekeraars bent u welkom met of zonder verwijsbrief. De praktijk is verplicht een screening te doen van 15 minuten. Deze screening wordt bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht